HP Jet Fusion 3D Printing

3D printing

HP Multi Jet Fusion 3D printing

Beschrijving

De komst van deze revolutionaire 3D Print technologie van HP opent nieuwe en verregaande mogelijkheden.

 

Bedrijven en producenten zullen in staat zijn het hele proces van ontwikkeling en productie te herdenken ten voordele van hun klanten en meteen ook een kostenbesparing door te voeren in de productie en de voorraden.

 

Door functionele stukken te printen waarbij men tot op voxel niveau kan ingrijpen op de eigenschappen van het materiaal wordt het mogelijk om aan massa personalisatie te doen.


HP zijn 3D print platform is uniek in zijn mogelijkheid om 340 miljoen voxels per seconde te adresseren waardoor een snelheidswinst met factor 10 ontstaat tegenover andere technologieën.

Superieure & consistente kwaliteit

  • Produceer functionele parts met optimale mechanische eigenschappen

  • Geavanceerde kwaliteitsbewaking tijdens het printproces

  • Krijg toegang tot nieuwe innovatieve materialen dankzij het open platvorm

Baanbrekende snelheden

  • Print continue en tot 10x sneller dan de concurrent*

  • Stroomlijn uw workflow dankzij autmatische materiaalvoorbereiding en post-procession station

Laagste kost-per-stuk

  • Laagste kost dankzij deze competitieve technologie in vgl. met FDM en SLS

  • Plan productietijden nauwkeuriger en vergroot zo de operationele efficientie

  • Gebruik kost-efficiënte materialen met de grootste herbruikbaarheidsfactor

HP Multi Jet Fusion technologie

Zoals andere 3D printing procedés gaat HP Multi Jet 3D technologie laag per laag een voorwerp opbouwen. De figuur hierboven geeft meer inzicht in dit proces.

 

De HP Multi Jet Fusion 3D printer legt eerst een laag materiaal (PLA12) in poedervorm, vervolgens brengt de HP Thermal Inkjet printkop een laag “fusing agent” aan, hier zal het materiaal nadien verhard worden.

Daaropvolgend wordt een “detailing agent” aangebracht op het materiaal dat niet verhard mag worden. In de volgende stap gaat een lamp het ‘fusing’ procedé inwerking zetten: het oppervlak met Fusing agent wordt ‘gefused’ of maw. versmolten, het oppervlak met detailling agent niet.

 

Vervolgens wordt dit herhaald tot een volledig voorwerp geprint is.

Nieuwe technolgie, nieuwe termen

Voxel

Een voxel is het 3-dimensioneel equivalent van een pixel. De standaardeenheid
voor 2D digitaal printen.

Detailing agent

De vloeistof die ervoor zorgt dat het
materiaal niet uithardt. Deze vloeistof maakt zeer accurate en fijne detailering mogelijk.

Fusing agent

De vloeistof die ervoor zorgt dat het materiaal uithardt. Uniek is hier dat
je, dankzij HP’s ervaring in inkjet printing, voxel per voxel de eigenschappen kan manipuleren.

Software

Ook op vlak van software werden meerdere allianties met leidinggevende bedrijven aan gegaan. Parrtners als Autodesk, Siemens, Materialise en anderen werken samen aan de verrijking van de klassieke STL taal naar de meer geavanceerde 3MF als standaard voor de toekomst.


Hierdoor zal HP Jet Fusion de eerste printers op de markt brengen dewelke deze taal zullen gebruiken.

Materiaal

De HP 3D High Reusable PA12 is een sterke, multifunctionele thermoplast geschikt voor functionele prototypes en afgewerkte producten.


Samen met gecertifieerde partners wordt er ingezet op de ontwikkeling van nieuwe innovatieve materialen en toepassingen. Dit zal resulteren in verminderde productiekosten en een snellere acceptatie van 3D printing in de industrie. Enkele partners zijn met name Arkema, BASF, Evonik en Lehmann&Vos.

HP Jet Fusion 3D: Workflow
Meer video's

Your moment to engineer like never-before

How the HP Jet Fusion 3D Printing Solution works

Introducing the new HP Jet Fusion 3D Printer at RAPID 2016