Sei Paper One

> Sei Paper One

Sei Paper One

Automatische laserafwerking

Shop

PaperOne maakt uw stanswerk digitaal en past
perfect in je workflow, zonder wachttijden,
leveringskosten en de kosten van vervoer.


PaperOne wordt geïntegreerd in het drukproces,
communiceert en ontvangt informatie over het uit
te voeren werk waardoor fouten quasi onmogelijk
worden.

 

De wereld van het drukken is nu pas echt
digitaal; het is niet genoeg om met een digitale
pers aan de slag te gaan, ook de finishing moet
verder digitaal gebeuren.

Beschrijving

Bel  03 877 00 68 voor meer info

Laser Art Decoration

Ontwerpers hebben nu een nieuwe digitale afwerking tool met veel mogelijkheden tot hun beschikking. Een lasersysteem dewelke het mogelijk maakt de bekende ontwerplimieten te breken dankzij het micro-die-cutting principe. 

 

Micro-piercing, micro-stansen, fotografische micro piercing zijn slechts enkele van de effecten die kunnen worden gemaakt door gebruik van de lasersystemen zoals de PaperOne.

Digital Laser Die Cutting

Vergeet het harde werk om een stans op tijd klaar te krijgen, de hoge kosten die hier mee gepaard gaan evenals de stockagekosten, en de verspilling die gepaard gaat met
het afstellen van de stansen 

 

De paperone betekent flexibiliteit in de digitale markt van print finishing en…de innovatie gaat steeds door.